Wydawca treści Wydawca treści

Budowa urządzeń retencyjnych małej retencji wodnej w zlewni rzeki Rudy. Etap III.

Zamówienie realizowane jest ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - projekt pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

 

 

Materiały do pobrania


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - 2021r.

 

Budowa dojazdów pożarowych DP-89 oraz DP-90 - ETAP I

Wybór najkorzystniejszej oferty