Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż tusz zwierzyny łownej

Zaproszenie do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż tusz zwierzyny łownej (sarna, jeleń)
w sezonie łowieckim 2024/2025

 

Nadleśnictwo Szprotawa zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na zakup tusz zwierzyny łownej (sarna, jeleń) pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa.

Szczegóły zawierają poniżej umieszczone załączniki do pobrania.

 

Zapraszamy!


Biuro Polowań Nadleśnictwa Szprotawa

 

Biuro Polowań Nadleśnictwa Szprotawa serdecznie zaprasza wszystkich chętnych myśliwych zagranicznych i członków PZŁ do zakupu polowań na zwierzynę łowną realizowanych w sezonie łowieckim 2024/2025.

Idealne miejsce na wypoczynek z dala od zgiełku, dla myśliwych ceniący sobie profesjonalną obsługę oraz niezapomniane wrażenia na terenach obfitujących w zwierzynę.  

Mozaikowatość pól oraz lasów rozciągających się na ponad 14 tysiącach hektarów to cechy charakteryzujące tereny łowieckie Nadleśnictwa Szprotawa. Dodatkowo atrakcyjność regionu potwierdzają liczne zabytki oraz ciekawa historia tych ziem.

Dokumentacja zamawiania polowań przez Biuro Polowań Nadleśnictwa Szprotawa zamieszczona w załącznikach poniżej.


Zaproszenie do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż tusz dzików w sezonie łowieckim 2023/2024

Zaproszenie do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż tusz dzików w sezonie łowieckim 2023/2024

 

Nadleśnictwo Szprotawa zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na zakup tusz dzików pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa.

Szczegóły zawierają poniżej umieszczone załączniki do pobrania.

 

Zapraszamy!


Regulamin sprzedaży bezpośredniej tusz (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Robert Łosiński, 26.04.23 08:00
Kategorie zawartości: Informacje » Oferta łowiecka
Generowanie podglądu może zająć kilka minut.

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Robert Łosiński
26.04.23 08:00
Status: Zatwierdzony
Pobierz (344k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Rok temu 344k Pobierz

Szkody łowieckie – procedura zgłaszania

Nadleśnictwo Szprotawa, na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022 poz. 1173) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019 poz. 776), informuje, że zgłoszenia szkód od zwierzyny występujące na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa, obwód łowiecki nr 216, należy kierować bezpośrednio w formie:
a) papierowej na adres;
Nadleśnictwo Szprotawa
ul. Henrykowska 1A
67-300 Szprotawa

lub
b) elektronicznej na adres e-mail;
szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Szprotawa przypomina, że wnioski składane przez poszkodowane osoby w swojej treści zawierać muszą w szczególności takie dane jak (art. 46 ust. 4 ustawy):
- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
- wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Braki formalne podczas zgłoszenia szkody, o których mowa wyżej, mogą skutkować trudnościami (do momentu wyjaśnienia) z terminowym dokonaniem szacowań szkody łowieckiej.

Dodatkowo zgodnie z regulacjami prawa powszechnego wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w odpowiednim terminie od stwierdzenia szkody w terenie oraz w czasie umożliwiającym dokonanie szacowania ewentualnych strat na uszkodzonej powierzchni.

Szacowania wstępnego (oględzin)  i/lub ostatecznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wniosku. Po wykonaniu oględzin lub ostatecznym szacowaniu sporządza się protokół.

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.

 


Oferta łowiecka

Teren Nadleśnictwa Szprotawa wchodzi w skład IV Rejonu Hodowlanego. Gospodarka łowiecka prowadzona jest tutaj w 11 obwodach łowieckich (3 obwody leśne i 8 polnych). 10 obwodów dzierżawią koła łowieckie, a 1 jest obwodem wyłączonym z wydzierżawienia jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Priorytetem gospodarki łowieckiej w OHZ jest ochrona zwierzyny łownej i gospodarowanie jej zasobami, zgodnie z zasadami ekologii oraz prawidłowej gospodarki leśnej. Gospodarowaniem w obwodzie nr 216 - OHZ zajmuje się Nadleśnictwo Szprotawa.  

Na terenie Nadleśnictwa Szprotawa gospodarkę łowiecką prowadzą następujące Koła Łowieckie:

 

  • Koło Łowieckie „Sokół” Kożuchów – obwód nr 192
  • Koło Łowieckie „Orzeł” Nowe Miasteczko – obwód nr 201
  • Koło Łowieckie „Święty Eustachy” Gościeszowice- obwód nr 202
  • Koło Łowieckie „Darz Bór” Przemków- obwód nr 203
  • Koło Łowieckie „Daniel” Szprotawa – obwód nr 204
  • Koło Łowieckie „Bóbr” Małomice- obwód nr 205
  • Koło Łowieckie „Dabrowa” Jelenin – obwód nr 206
  • Koło Łowieckie „Wrzos” Zielona Góra- obwód nr 207
  • Koło Łowieckie „Sęp” Przemków- obwód nr 214
  • Koło Łowieckie „Lis” Bytom Odrzański – obwód nr 217

Zasady i formy sprzedaży tusz zwierzyny łownej pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa

Zarządzenie, decyzja i regulamin w sprawie zasad i form sprzedaży tusz zwierzyny łownej pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa dostępny jest na stronie BIP.

Oferta łowiecka na sprzedaż polowań

Oferta łowiecka na sprzedaż polowań, organizowanych przez Nadleśnictwo Szprotawa dla myśliwych oraz towarzyszących im osób kierowanych przez Kupującego, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa, obwód łowiecki nr 216 w sezonie 2021/2022

Więcej informacji pod linkiem:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_szprotawa/komunikaty_i_ogloszenia