Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się pięć obszarów chronionego krajobrazu.


Obszary chronionego krajobrazu obejmują różnorodne ekosystemy (fot. T. Figarski)

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Szprotawki

Obszar został wyznaczony rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 820).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr X/146/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2456).

Zgodnie z obowiązującym dokumentem, obszar zajmuje powierzchnię 6 381,19 ha, a położony jest na terenie gminy Niegosławice oraz miasta i gminy Szprotawa w powiecie żagańskim.

W § 2 uchwały wskazano, że czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych.

Obszar w całości znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa obejmując 2 707,22 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie

Obszar został wyznaczony uchwałą Nr VII/49/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa zielonogórskiego (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1985 r. Nr 7, poz. 188).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr X/101/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 1172).

Zgodnie z obowiązującym dokumentem, obszar zajmuje powierzchnię 3 096,81 ha, a położony jest na terenie gminy Bytom Odrzański, gminy Nowa Sól i gminy Nowe Miasteczko w powiecie nowosolskim.

W § 2 uchwały wskazano, że czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się południowa część Obszaru, w tym 311,90 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Brzeźnicy

Obszar został wyznaczony rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 820).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr XLII/624/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Brzeźnicy” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 504).

Zgodnie z ww. uchwałą, obszar zajmuje powierzchnię 2 323,90 ha, a położony jest na terenie gminy Brzeźnica i gminy Żagań w powiecie żagańskim oraz gminy Nowogród Bobrzański w powiecie zielonogórskim.

W § 2 uchwały wskazano, że czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu krajobrazu doliny rzeki Brzeźnicy.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się południowowschodnia część Obszaru, w tym 12,22 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bobru

Obszar został wyznaczony rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 820).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr XXIV/321/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Bobru" (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 2051).

Zgodnie z ww. uchwałą, obszar zajmuje powierzchnię 11 863,53 ha, a położony jest na terenie gminy Bobrowice, gminy Dąbie oraz gminy Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim, gminy Nowogród Bobrzańskim w powiecie zielonogórskim oraz na terenie gminy Małomice, gminy Szprotawa, gminy Żagań i Miasta Żagań w powiecie żagańskim. 

W § 2 uchwały wskazano, że czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych doliny rzeki Bóbr.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się południowa część Obszaru, w tym 715,57 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Dolnośląskie

Obszar został wyznaczony uchwałą Nr VII/49/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa zielonogórskiego (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1985 r. Nr 7, poz. 188).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1507) zmieniona uchwałą Nr XIV/219/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia17 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie" (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 590).

Zgodnie z obowiązującym dokumentem obszar zajmuje powierzchnię 21 092,66 ha, a położony jest na terenie gminy Przewóz w powiecie żarskim, na terenie gminy Gozdnica, gminy Iłowa, gminy Małomice, gminy i miasta Żagań, gminy Wymiarki w powiecie żagańskim.

Jak wskazano w § 2 uchwały, czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej wielkiego kompleksu leśnego, dolin rzecznych i związanych z nimi korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się niewielki północno-wschodni fragment Obszaru, w tym 61,24 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa.