Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Szprotawa posiada liczne gatunki roślin i zwierząt oraz dużą liczbę obszarów chronionych. Aby móc przyjrzeć im się z bliska wyznaczone zostały specjalne obiekty edukacyjne, pozwalające na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata naturalnego.

Obszar Nadleśnictwa Szprotawa to atrakcyjne miejsca przyrodniczo – leśne,
przystosowane turystycznie miejsca postoju pojazdów, bogactwo gatunków roślin i zwierząt oraz poznawanie przyrody z bliska.

  • Rezerwat przyrody „Buczyna Szprotawska” 

Największy leśny rezerwat przyrody na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze o powierzchni 152 ha.

Rezerwat utworzono w celu zachowania naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych
z zachowaniem cennych gatunków flory i fauny.

Jest udostępniony do zwiedzania wyznaczonym szlakiem, na mocy zarządzenia
Nr 24/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 listopada 2018 r.

Szlak udostępniony dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Buczyna Szprotawska” (zarządzenie
Nr 24/2018 RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2018 r.)

 

  • Rezerwat przyrody „Annabrzeskie Wawozy”

Rezerwat krajobrazowy o powierzchni 56 ha.

Utworzony w celu zachowania naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych
z zachowaniem cennych gatunków flory i fauny.

Jest udostępniony do zwiedzania wyznaczonym szlakiem dla społeczeństwa na mocy zarządzenia Nr 23/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r.

Szlak udostępniony dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Annabrzeskie Wąwozy” (zarządzenie Nr 23/2018 RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r.)

  • Wiata edukacyjno - turystyczna – malowniczo umiejscowione miejsc do odpoczynku wśród Stawów Bobrowickich, podczas pieszo - rowerowej wypraw „Pętlą Bobrowicką”
    na tzw. „Śniadanisko” w leśnictwie Śliwnik. Wyznaczone jest tu jedno ze stałych miejsc do rozpalania ogniska.
  • Wiata edukacyjna oraz plantacja nasienna dębu szypułkowego – obiekt wykorzystywany podczas zajęć edukacyjny, prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa. Wiata zapewnia komfortowe warunki podczas opadów deszczu
    oraz możliwość zorganizowania ogniska na zakończenie zajęć.
  • Szlak rowerowo - pieszy „Bobrowianka” miejsce przeznaczone dla wszystkich amatorów rowerowych i pieszych wycieczek po lesie. Szlak długości ponad 6 km zaczynający swoją trasę nad Zalewem Małomickim, następnie biegnącym wzdłuż malowniczo położonego dorzecza Bobru aż nad tamę nad rzeką Bóbr, z kolejnym miejscem wyznaczonym do stałego rozpalania ogniska.