Mała iskra, wielki strach… Zauważyłeś pożar – ALARMUJ!

Mała iskra, wielki strach…

Zauważyłeś pożar – ALARMUJ!

fot. Nadleśnictwo Szprotawa

 

Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym.
Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje zazwyczaj w okresie wiosennym i letnim, kiedy pojawiają się duże ilości łatwopalnych materiałów (gałęzie, sucha roślinność).

 

Pożary lasu są jedną z głównych przyczyn szkód wyrządzanych w środowisku leśnym. Ogień, wielkie dobrodziejstwo ludzkości może jednocześnie okazać się największym zagrożeniem dla ekosystemu leśnego. Wystarczy iskra, aby spowodować pożar, który może zniszczyć wszystko.

fot. Nadleśnictwo Szprotawa

Poprzez nieostrożność oraz umyślne podpalenia 90% pożarów w lasach powodują ludzie.

Na podstawie wilgotności powietrza, wilgotności ściółki sosnowej oraz współczynnika opadowego leśnicy określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego.

W okresie od 1.04 do 31.10 pomiary dokonywane są codziennie i podawane
do wiadomości Służb Leśnych a w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego również do radia i telewizji.

Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego:

0 - brak zagrożenia,

I - zagrożenie małe,

II - zagrożenie duże,

III - zagrożenie katastrofalne.

 

Nadleśnictwo Szprotawa zaliczane jest do I najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Do najczęstszych przyczyn występowania pożarów na terenie Nadleśnictwa zalicza się: celowe podpalenia, nieostrożność ludzi oraz przerzuty
z gruntów nieleśnych. Skutkuje to nie tylko stratami przyrodniczo – środowiskowymi, ale również materialnymi, w sytuacji, kiedy ogień dotrze do gospodarstw okolicznych miejscowości.

fot. Nadleśnictwo Szprotawa

System wykrywania i alarmowania w Nadleśnictwie Szprotawa oparty jest na sieci obserwacji naziemnej, w postaci czterech dostrzegalni p-poż., gdzie na wysokości
35 m pracują odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni obserwatorzy posiadający łączność – telefoniczną i radiową.

 

Wszystkie przypadki pojawienia się ognia na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Szprotawa, prosimy zgłaszać do Punktu Alarmowo
– Dyspozycyjnego w Szprotawie:

tel.: +48 68 376 25 69 LUB +48 68 376 33 79 wew.126 (nr wew. można wybrać od razu po zgłoszeniu centrali)

tel. kom +48 792 554 333, 666 329 597

e-mail: pad.szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl

Wszystkie niepokojące sytuacje na terenie lasów można zgłaszać również
na PAD oraz pod numerem 666 329 597.

Ważne linki:

Zagrożenie pożarowe: https://bit.ly/2VMNoiG

Zakazy wstępu do lasu: https://bit.ly/2VvdK9V

Mapa zagrożenia pożarowego: https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/