Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Poszerzanie świadomości przyrodniczo – ekologicznej wśród mieszkańców pobliskich terenów, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej jest istotnym elementem realizowanym w ramach działalności Nadleśnictwa Szprotawa. Pracownicy organizują spotkania w szkołach i przedszkolach, a także angażują się w przygotowanie stoisk edukacyjnych na różnych imprezach plenerowych.

Powierzchnia Nadleśnictwa obfituje w liczne walory przyrodnicze, pozwalające na poszerzanie wiedzy z ochrony i funkcjonowania lasu. Często prowadzone są tam lekcje w terenie, na których leśnicy opowiadają o zagadnieniach związanych z tamtejszą przyrodą, wzbogacając pogadankę o żywe przykłady.

Do takich miejsc można zaliczyć:
 -infrastrukturę turystyczną przy pomniku przyrody dąb „Chrobry”,
- czerwony szlak w rezerwacie przyrody „Buczyna Szprotawska
- szlak turystyczny na terenie rezerwatu „Annabrzeskie Wąwozy”,
- Stawy Bobrowickie.

Działalność edukacyjna prowadzona jest również poprzez organizowanie spotkań z dziećmi w szkołach i przedszkolach, gdzie w formie zabawy oraz konkursów realizowane są różne programy edukacyjne. Warto zaznaczyć, że w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Szprotawa znajduje się 8 gmin, na terenie których działa 27 szkół.

 

Organizowanie spotkań edukacyjnych z dziećmi to ważny element działalności Nadleśnictwa Szprotawa. Fot. Jerzy Wilanowski

Spotkania z dziećmi i młodzieżą mają za zadanie kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym już od najmłodszych lat ich życia.

Zorganizowane grupy zainteresowane przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres e-mail: szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl, tel. 68 376 33 79.

Wymagane informacje, niezbędne do realizacji tego typu zajęć to: nazwa szkoły (innej instytucji), ilość osób uczestniczących w zajęciach, planowana data realizacji lekcji.

Wszystkie organizowane przez leśników zajęcia edukacyjne są BEZPŁATNE.

Materiały do pobrania