Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Poszerzanie świadomości przyrodniczo – ekologicznej wśród mieszkańców pobliskich terenów, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej jest istotnym elementem realizowanym w ramach działalności Nadleśnictwa Szprotawa. Pracownicy organizują spotkania w szkołach i przedszkolach, a także angażują się w przygotowanie stoisk edukacyjnych na różnych imprezach plenerowych.

Powierzchnia Nadleśnictwa obfituje w liczne walory przyrodnicze, pozwalające na poszerzanie wiedzy z ochrony i funkcjonowania lasu. Często prowadzone są tam lekcje w terenie, na których leśnicy opowiadają o zagadnieniach związanych z tamtejszą przyrodą, wzbogacając pogadankę o żywe przykłady.

Do takich miejsc można zaliczyć:

  • Infrastrukturę turystyczną przy pomniku przyrody dąb „Chrobry",
  • Ścieżkę edukacyjną „Szlak Popielicy", na której wyznaczono niebieski i czerwony szlak spacerowy, łączący rezerwat przyrodyBuczyna Szprotawska" z dębem „Chrobry",
  • Ścieżkę dydaktyczną na terenie rezerwatu przyrody „Annabrzeskie Wąwozy".

Działalność edukacyjna prowadzona jest również poprzez organizowanie spotkań z dziećmi w szkołach i przedszkolach, gdzie w formie zabawy oraz konkursów realizowane są różne programy edukacyjne. Warto zaznaczyć, że w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Szprotawa znajduje się 8 gmin, na terenie których działa 25 szkół, a do każdej z nich został imiennie przypisany leśnik – opiekun, utrzymujący ze szkołą stały kontakt.

Organizowanie spotkań edukacyjnych z dziećmi to ważny element działalności Nadleśnictwa Szprotawa. Fot. Jerzy Wilanowski

Spotkania z dziećmi i młodzieżą mają za zadanie kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym już od najmłodszych lat ich życia.

Placówki oświatowe mogą zgłaszać chęć organizacji lekcji z przedstawicielami Nadleśnictwa pisemnie, wysyłając zapytanie e-mailowe na adres szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl lub telefoniczne pod numerem telefonu: +48 68 376 33 79.

Wymagane informacje, niezbędne do realizacji tego typu zajęć to: nazwa szkoły (innej instytucji), ilość osób uczestniczących w zajęciach, planowana data realizacji lekcji.

Wszystkie organizowane przez leśników zajęcia edukacyjne są BEZPŁATNE.