Aktualności Aktualności

Powrót

NABYWAMY LASY I GRUNTY DO ZALESIENIA

NABYWAMY LASY I GRUNTY DO ZALESIENIA

ZWIĘKSZANIE LESISTOŚCI KRAJU TO CEL NAS WSZYSTKICH. REALIZUJĄC GO, LASY PAŃSTWOWE ROZPOCZĘŁY NABYWANIE LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA.

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować!
Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Szprotawa

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Szprotawa, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:
- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,
- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,
- regulują przebieg granicy polno – leśnej.

Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu: e-mail: robert.losinski@zielonagora.lasy.gov.pl

Telefon: 68 376 33 79 – Robert Łosiński

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ oraz serwisu mapowego RDLP w Zielonej Górze https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/