Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Szprotawa wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1600 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Obszar Stawy Bobrowickie o powierzchni 1038,8 ha

Obszar Krzywczyce o powierzchni 575,40


Wyznaczone przez Nadleśnictwo Szprotawa strefy, to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl android lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Celem programu jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na obszarze leśnym bez przygotowania przez nadleśnictwo infrastruktury biwakowej.

Nadleśnictwo Szprotawa przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru link do regulaminu.

 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska. czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.
  W Nadleśnictwie Szprotawa wyznaczonoe miejsce na ognisko w obszarze Stawy Bobrowickie - leśnictwo Śliwnik, oddz. 251c (współrzędne GPS). Nie jest zaopatrywane w drewno, należy je przynieść ze sobą.

 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu Zasady korzystania z terenów leśnych.

 5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Na mapie poniżej kolorem czerwonym zaznaczono fragmenty drzewostawnów w których mogą być aktualnie prowadzone prace gospodarcze. Zakaz wstępu w terenie oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawiane przy drogach i szlakach w rejonie prac.
  
  
  
 6. Z czasowymi wyłączeniami lub zmianami przebiegu szlaków.

 7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  Na obszarze Stawy Bobrowickie teren obwodu łowieckiego 216 OHZ.
  Na obszarze Krzywczyce teren obwodu łowieckiego 215 Koła Łowieckiego "Daniel" Szprotawa

 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres alicja.mrozek@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Alicja Mrozek tel. 503 850 566

e-mail: alicja.mrozek@zielonagora.lasy.gov.pl

preferowany kontakt mailowy