Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Szprotawa
Nadleśnictwo Szprotawa
+48 68 376 33 79
+48 68 376 24 62

ul. Henrykowska 1A

67-300 Szprotawa

Nadleśniczy
Dariusz Chełski
+48 68 376 33 79
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Chrupałła
+48 68 376 33 79 wew. 123
Główny Księgowy
Sylwia Wysoczańska
+48 68 376 33 79 wew. 124
Inżynier Nadzoru
Marek Wiśniewski
+48 68 376 33 79 wew. 149

Dział Gospodarki Leśnej

Wiesław Woźniak
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 148
Robert Łosiński
Specjalista ds. stanu posiadania, melioracji wodnych i LMN
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 138
Alicja Mrozek
Starszy specjalista ds. łowiectwa,edukacji przyrodniczej i turystyki
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 127 tel. kom. 503 850 566
Paweł Kowal
Specjalista ds. użytkowania lasu i ochrony ppoż.
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 142 tel. kom. 786 134 868
Sylwia Biela
Starszy specjalista ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 143 tel. kom.535 561 688
Agata Łosińska
Specjalista ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 145

Ochrona Danych Osobowych

Monika Nawrocka
Inspektor ochrony danych

Posterunek Straży Leśnej

Leszek Lewandowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 137
Bartłomiej Zarówny
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.137

Stanowisko ds. Pracowniczych

Krystyna Okupniarek
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.130

Dział Administracyjno - Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Tomasz Śmigielski
Sekretarz
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.125
Adam Worchacz
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 139
Małgorzata Mrozewska
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.140
Izabela Szewczuk
Sekretarka
Tel.: +48 68 376 33 79

Administrator systemu informatycznego

Michał Ganowski
Administrator Systemu Informatycznego
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.152

Dział Finansowo – Księgowy

Joanna Pałys
St. Księgowa
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 132
Ilona Woźniak
St. księgowa - Kasjer
Tel.: +48 68 376 3379 wew. 141
Joanna Skrzyńska
St. księgowa
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 131
Krystyna Raczek
Księgowa ds. płac
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 129

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

-
Dyżurny PAD
Tel.: 792 554 333, 666 329 597, +48 68 376 33 79 wew.126