Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą wyznaczoną do kontaktów z mediami w Nadleśnictwie Szprotawa jest
 
Starszy specjalista SŁ ds. łowiectwa,edukacji przyrodniczej i turystyki - Alicja Mrozek
 
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 127
e-mail: alicja.mrozek@zielonagora.lasy.gov.pl
 

STRONA INTERNETOWA www.szprotawa.zielonagora.lasy.gov.pl

adres:

Nadleśnictwo Szprotawa

ul. Henrykowska 1A

67-300 Szprotawa

NIP: 9240005875

REGON: 970040190

 e-mail: szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl

 

TELEFONY ALARMOWE

PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY

stacjonarny: +48 68 376 25 69 lub +48 68 376 33 79 wew.126 (nr wew. można wybrać od razu po zgłoszeniu centrali)

komórkowy: +48 792 554 333, +48 666 329 597

Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej: 112

Państwowa Straż Pożarna: 998