Aktualności Aktualności

Powrót

ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ 2023

ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ 2023

JUŻ CZAS NA PRZYWRÓCENIE MOKRADEŁ

2 LUTY 2023 ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ

Światowa kampania, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej o roli terenów podmokłych w przyrodzie, co roku obchodzona jest 2 lutego – na pamiątkę podpisania w 1971 r. międzynarodowej Konwencji o obszarach wodno-błotnych (tzw. Konwencja Ramsarska).

Konwencja Ramsarska zdefiniowała mokradła jako obszary wodno-błotne, tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stale i okresowo, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.

Mokradła przynoszą ludzkości niezrównoważone korzyści. Pomimo to, w ciągu ostatnich 50 lat, ponad 35% terenów podmokłych na świecie zanika. Trend ich utraty i degradacji musi zostać odwrócony.

Odgrywają istotną rolę w stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczaniu skutków zmiany klimatu. Na mokradłach życie kwitnie a bioróżnorodność mokradeł ma znaczenie.

Starajmy się działać tak, żeby zachować mokradła, gdyż pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy.

Odtwarzajmy, chrońmy, mądrze użytkujmy, nie osuszajmy, nie degradujmy!  

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii umieszczonymi

w plikach do pobrania.