Aktualności Aktualności

Powrót

Oddali krew, dostali choinkę

Oddali krew, dostali choinkę

Za nami III edycja akcji „Choinka dla życia”. Dziękujemy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, którzy w dniu 15.12.2023 r. oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

 

Nadleśnictwo Szprotawa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa miał zaszczyt poprowadzić III edycję akcji „Choinka dla życia”.

 Przedstawiciele Nadleśnictwa Szprotawa podczas akcji „Choinka dla życia” – fot. A. Niemiec

                  

Pamiętajmy krew jest bezcennym darem, którego nie da się wyprodukować! Dlatego też akcja „Choinka dla życia” ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeby krwiodawstwa, zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi, promowanie tej szczytnej idei oraz najważniejsze wyrażenie wdzięczności wobec Honorowych Dawców Krwi za ich ofiarność.

Honorowy Dawca Krwi – fot. A. Niemiec

Wszyscy Honorowi Dawcy Krwi, którzy w dniu 15.12.2023 r. oddali krew oprócz „pakietu” otrzymanego w RCKiK mogli również wybrać sobie wymarzoną choinkę spośród 100 drzewek przygotowanych przez Nadleśnictwo Szprotawa.

Obdarowani choinką - fot. A. Mrozek

Obdarowani choinkę - fot. A. Niemiec

Na nadchodzące święta życzymy wszystkim zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności!

fot. A.Niemiec