Aktualności Aktualności

Powrót

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzone jest międzynarodowe święto ekologiczne - Dzień Ziemi. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”.

Idea troski o naszą planetę łączy ludzi. Jest bardzo ważna dla leśników, ekologów, ale także dla każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Ziemi i w równym stopniu jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas może pomóc planecie, np. poprzez sadzenie drzew wokół siebie, tworzenie łąk kwietnych w swoim ogrodzie, które sprzyjają owadom zapylającym, zakładanie hoteli dla owadów, gromadzenie deszczówki do podlewania ogrodu, segregację odpadów, oszczędzanie prądu, wody i ciepła, naprawianie przedmiotów zamiast wymieniania je na nowe, używanie wielorazowych toreb podczas zakupów, jeśli to możliwe rezygnację z samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej, roweru lub spaceru, korzystanie z drewna w sposób odpowiedzialny, szczególnie wykorzystywanie surowca pozyskiwanego w sposób zrównoważony.

21 kwietnia 2022 r. w ramach obchodzonego święta, jak również w ramach Programu Leśna Szkoła z Klimatem, pracownicy Nadleśnictwa Szprotawa udali się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szprotawie, aby podczas zajęć poprzez zabawy przyrodnicze, quizy, pogadanki edukacyjne podnieść świadomość ekologiczną.
Pracownicy Nadleśnictwa przygotowali dla dzieci masę atrakcji, m. in. rozpoznawanie tropów, łączenie rodzin zwierząt, dopasowanie nasionka z liściem drzewa, segregację odpadów. Dzieci mogły również pokolorować obrazki przyrodnicze.


Tego typu akcje są dla dzieci wspaniałą okazją, aby m.in. podnieść świadomość w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu, zadać nurtujące pytania dotyczące środowiska leśnego oraz pracy leśników.


Program Leśna Szkoła z Klimatem został zainaugurowany w czerwcu 2021 r. i służy do zachęcenia nauczycieli i uczniów  do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. Głównym założeniem inicjatywy jest podniesienie świadomości prośrodowiskowej  wśród dzieci poprzez realizację zajęć dydaktycznych i prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne.
Zachęcamy wszystkie szkoły do współpracy w ramach programu Leśna Szkoła z Klimatem.  
Więcej informacji na temat programu znajdziecie na stronie https://lesnaszkolazklimatem.pl.